Kalsiumnitraatit

Kalsiumnitraattia (kalkkisalpietari) käytetään typpi- ja kalsiumlannoitteeksi kasvihuoneviljelyssä kaikille kasveille eri kasvualustoilla (myös vesiviljelyssä) sekä avomaalla kastelu- ja lehtilannoitteeksi. Sen käytöllä voidaan ehkäistä jo ennakolta kalsiumin puutosoireita, esim. tomaatilla latvamätää ja salaatilla lehdenreunapoltetta.

Haifa Cal Prime on erittäin puhdas vesiliukoinen kalsiumnitraatti (kalkkisalpietari), jonka korkea kalsiumpitoisuus vahvistaa kasvin rakennetta. Ei sisällä juuri lainkaan ammoniumtyppeä.