Mansikan ja vadelman lannoitus tunneliviljelyssä

Mansikan ja vadelman tunneliviljely poikkeaa selvästi avomaaviljelystä. Tunneleissa marjakasvien kasvukautta voi pidentää ja satoa ajoittaa, kun olosuhteita saadaan hallittua paremmin kuin avomaalla. Siksi satomäärät tunneleissa ovat huomattavasti suuremmat. Tunneliviljelyssä on myös isoja haasteita, kuten kastelu, lannoitus ja ilmaston hallinta. Taimet kuluttavat vettä ja ravinteita enemmän kuin avomaalla, joten niiden saatavuus on turvattava koko viljelyn ajan. Ilmaston hallinta eli lämpötilojen ja kosteuden säätely vaikuttaa kasvien haihdutukseen ja siten myös ravinteiden ottoon. Oikealla ilmaston hallinnalla voi estää kasvitautien leviämisen kasvustossa. 


Mansikan ja vadelman viljely tunneleissa vaatii isot alkuinvestoinnit, joten viljelijän on saatava hyvä marjasato sekä määrällisesti että laadullisesti. Tunneliviljelyssä veden riittävyys on avainasia ja sen saatavuus on turvattava. Päävesilähteen lisäksi on hyvä selvittää varavesilähde, jos sattuu tulemaan vähäsateinen kesä. Vedenpinta järvissä ja joissa saattaa kuivina kesinä laskea huomattavasti alle normaalin tason, jolloin vedestä tulee pula. Näissä tilanteissa oma kaivovesi tai kunnan vesi on hyvä vaihtoehto veden saannin turvaamiseksi. Jokaisen vesilähteen vesi on aina tutkittava laboratoriossa. 


Marjakasvien lannoitus tunneliviljeyssä hoidetaan lajikekohtaisesti, jos lannoiteautomatiikka ja emoliuossäiliöt sen mahdollistavat. Lajikekohtainen lannoitus tarkoittaa sitä, että jokaiselle lajikkeelle tehdään oma lannoitusohjelma. Näin saadaan jokaiselle marjalajikkeelle optimaalisin lannoitus ja paras sato. Useilla marjalajikkeiden jalostajilla on lajikekohtaisia lannoitussuosituksia ja niitä voi soveltaa Suomen oloihin sopiviksi. Samantyyppiset lajikkeet kannattaa kuitenkin laittaa samaan kastelu- ja lannoitusryhmään. Esimerkiksi jatkuvasatoisten mansikkalajikkeiden lannoitus poikkeaa jaksottaissatoisten lajikkeiden lannoituksesta, joten jatkuvasatoiset kannattaa laittaa omaan kasteluryhmään. 


Marjalajikkeiden lannoituksessa on eroja myös yksittäisten ravinteiden osalta. Mansikkalajikkeet Sonata ja Malling Centenary sekä vadelmalajike Glen Ample vaativat runsaasti kaliumia ja magnesiumia, jotta niiden marjat säilyvät kiinteinä ja kauppakestävinä. Mansikan varhaislajike Flair hyötyy sinkistä ja aikainen mansikkalajike Fleurette runsaasta fosforista. Jatkuvasatoiset mansikkalajikkeet, kuten Murano ja Favori, kastellaan  ravinneliuoksella, jonka johtokyky on matalampi verrattuna muiden mansikkalajikkeiden kasteluliuoksen johtokykyyn. Korkea johtokyky altistaa taimet härmälle. Jatkuvasatoisille mansikkalajikkeille annetaan myös vähemmän typpeä, sillä liika typpilannoitus pehmentää marjat ja heikentää niiden makua. Ammoniumtyppeä ei pitäisi antaa jatkuvasatoisille mansikkalajikkeille ollenkaan.  


Nutriforte Oy on lannoitteisiin ja kasvien lannoittamiseen erikoistunut kotimainen yritys. Edustamme ja myymme Haifan valmistamia lannoitteita, joiden laatu ja puhtaus ovat huippuluokkaa. Lannoitevalikoimastamme löytyvät vesiliukoiset NPK-lannoitteet, kalkkisalpietari, kaliumnitraatti, fosfaatit, sulfaatit, kelaatit ja typpihappo. Uutena tuotteena valikoimassamme on kalkkisalpietari Haifa Cal Prime, joka sopii erityisen hyvin marjanviljelyyn. Se sisältää kalsiumia 24 prosenttia enemmän ja ammoniumtyppeä neljä kertaa vähemmän kuin normaali kalkkisalpietari.