Lannoitteiden puhtaudella on merkitystä kasvien kasvuun

Haifa Chemicals on yksi maailman suurimmista vesiliukoisten lannoitteiden valmistajista ja se toimittaa lannoitteita ympäri maailman kasvihuone- ja avomaaviljelyyn. Siksi Haifa tekee paljon tuotekehitystyötä puhtaampien lannoitteiden valmistamiseksi. Lannoitteissa saattaa olla kasveille haitallisia aineita tai ravinteita, joita kasvit eivät käytä tai käyttävät vain hyvin pieniä määriä. Näitä haitallisia ainesosia voidaan kuitenkin vähentää tai poistaa lannoitteista kokonaan. Haifa on keskittynyt viime vuosina juuri näiden ongelmien ratkaisemiseen ja tuonut markkinoille entistä puhtaampia lannoitteita.      


Natrium on ravinne, jota kasvit tarvitsevat hyvin pieniä määriä esimerkiksi vesitalouden hallintaan ja ilmarakojen toiminnan säätelyyn. Tietyissä tilanteissa kasvit voivat myös korvata osan kaliumista natriumilla. Silti natriumista on kasvinravitsemuksen kannalta yleensä enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdessä kloridin kanssa natrium muodostaa natriumkloridia eli ruokasuolaa, joka jo pieninä määrinä nostaa kasteluveden johtokykyä. Tämä on ongelmana erityisesti rannikkoseudulla, jossa suolapitoinen merivesi saattaa sekoittua pohja- ja luonnonvesiin ja sen seurauksena syntyy murtovettä.  


Natriumista on haittaa kasvihuoneviljelyssä erityisesti silloin, kun viljellään suljetussa kastelukierrossa, kuten salaattien ja yrttien vesiviljelyssä. Koska kasvit käyttävät natriumia vain vähän, kertyy vedessä ja lannoitteissa oleva natrium kiertovesialtaissa olevaan kierrätysveteen. Tämän seurauksena kiertovesialtaissa oleva vesi joudutaan vaihtamaan usein, jotta natriumpitoisuus ja johtokyky eivät nouse liian korkeiksi. Veden vaihtaminen on iso ja aikaa vievä operaatio, josta aiheutuu taloudellista menetystä myös vedessä olevien ravinteiden pois heittämisen seurauksena.

 

Haifa on laskenut lannoitteiden natriumpitoisuutta kehittämällä uusia valmistus- ja puhdistusmenetelmiä. Tästä hyvänä esimerkkinä on uusi kaliumnitraatti Haifa Multi-K Reci, joka sisältää natriumia 90 prosenttia vähemmän kuin tavalliset kaliumnitraatit. Kaliumnitraatti on NPK-lannoitteiden pääraaka-aine, joten kaliumnitraatin merkitys on suuri lannoitteiden puhtautta arvioitaessa. Nutriforten Suomessa myymien Hyperflex-lannoitteiden pääraaka-aineena on kaliumnitraatti Multi-K Reci. Se tekee mahdolliseksi täysin suljetun kastelukierron ilman vedenvaihtoja, koska natriumia ei kerry kiertovesialtaisiin haitallisia määriä. Kun ravinnerikasta kasteluvettä ei tarvitse vaihtaa usein, on viljelmän toiminta taloudellisesti tehokasta ja ympäristöystävällistä.    


Lannoitteiden ammoniumpitoisuus nousee usein esille viljelmillä. Ammoniumtyppi on yksi typen muoto nitraatti- ja ureatypen lisäksi. Se on kasveille kuin karkkia eli kasvit ottavat sitä helposti ja nopeasti. Ammoniumtyppi lisää kasvien vegetatiivista kasvua ja laskee kasvualustan happamuutta eli pH:ta. Matala pH voi tappaa nuoria kehittyviä juuria ja rikkoa kivivillan rakenteen, jolloin siihen tulee reikiä. Liian korkea ammoniumtyppipitoisuus heikentää myös soluseinien kestävyyttä. Tomaatin ja salaatin viljelyssä kalsiumia tarvitaan latvamädän ja lehdenreunapoltteen torjumiseksi. Typpeä ei saa kuitenkaan olla liikaa, sillä liiasta typestä kasvu kiihtyy sadontuotannon kustannuksella.