Kastelukannu.jpg

För hobbyodlare

Nu erbjuder vi konsumenter yrkesodlaranas produkter i små förpackningar. I dag erbjuder vi ett brett sortiment för vanliga konsumenter. Med våra produkter får du utmärkt tillväxt och vackert blomsterprakt.  Läs mer >>

Bekanta dig med produkter för hobbyodling >>

Produktinfo, offert och bäställning lätt  >>

Kottikrryt.jpg

För yrkesodlare

Ett brett sortiment av högklassiga, vattenlösliga och långtidsverkande gödselmedel som växthus- och frilandsodlarna samt plantskolor och skogsplantskolor behöver.  Läs mer >>

Bekanta dig med produkter för yrkesodling >>

Produktinfo, offert och bäställning lätt  >>