OMINAISUUDET
Kastelukalkkisalpietari, miniprill on pienirakeinen kastelulannoite, joka liukenee nopeasti veteen. Se sisältää 15,5% typpeä (N), mistä nitraattityppeä on 14,5% ja ammoniumtyppeä 1,0% sekä kalsiumia (Ca) 19%.

Kastelukalkkisalpietari ja NPK-täyslannoite tulee sekoittaa eri emoliuossäiliöön, koska väkevässä liuoksessa ne saattavat reagoida keskenään, jolloin voi muodostua veteen liukenemattomia yhdisteitä.

Kastelukalkkisalpietarin johtokyky on tislatussa vedessä 1,1 mS/cm (1g/l).

KÄYTTÖ
Kastelukalkkisalpietaria käytetään typpi- ja kalsiumlannoitteeksi kasvihuoneviljelyssä kaikille kasveille eri kasvualustoilla - myös vesiviljelyssä - sekä avomaalla kastelu- ja lehtilannoitteeksi, mutta myös pintalannoitteena raemuodossa. Sen käytöllä voidaan ehkäistä jo ennakolta kalsiumin puutosoireita - esim. tomaatilla latvamätää ja salaatilla lehdenreunapoltetta.

Kalsium vaikuttaa mansikoiden kiinteyteen ( vahvistaa solukkorakennetta ) ja C-vitamiinipitoisuuteen. On myös tärkeää, että kasveille annetaan tihku,- kastelu- tai lehtilannoitteena hivenaineita , koska esim. boori on hyvin herkästi huuhtoutuva ravinne. Lisäksi  boori ja molybdeeni vaikuttavat sokerin ja C-vitamiinin muodostumiseen mansikassa.

KÄYTTÖOHJE

  • Kasvihuoneviljelyssä käyttöliuoksen väkevyys: 0,01 - 0,15% (0,1-1,5kg/1000l vettä)
  • Kastelulannoitus (tihkukastelu) avomaalla: 0,05- 0,15% (0,5-1,5kg/1000l vettä )
  • Lehtilannoitus avomaalla puutarhakasveille: 0,5 - 1,0% (0,5-1,0kg/100l vettä )kalsiumpuutoksiin myös perunalle

Suosittelemme kokeita pienessä mittakaavassa ennen käyttöä uusissa olosuhteissa ja uusille kasveille. Aurinkoisina ja kuumina päivinä lehtilannoitus tulee suorittaa joko ilta- tai yöaikaan polttovioitusten välttämiseksi. Paras tulos saavutetaan, jos tuotetta käytetään yhdessä kiinnitysaineen kanssa. Lehtilannoitus uusitaan tarvittaessa 1-2 viikon välein.

Pakkaus: 25 kg/1225 kg
Myynti: Nutriforte Oy, Järvenpää, FINLAND