OMINAISUUDET
Haifa-Cal, kalsiumnitraatti(kalkkisalpietari ) liukenee nopeasti veteen. Se sisältää 15,5% typpeä (N), mistä nitraattityppeä on 14,5% ja ammoniumtyppeä 1,0% sekä kalsiumia (Ca) 19%.

Haifa-Cal (kalkkisalpietari) ja NPK-täyslannoite tulee sekoittaa eri emoliuossäiliöön, koska väkevässä liuoksessa ne saattavat reagoida keskenään, jolloin voi muodostua veteen liukenemattomia yhdisteitä.

Haifa-Cal, kalsiumnitaatin(kalkkisalpietarin) johtokyky on tislatussa vedessä 1,1 mS/cm (1g/l).


KÄYTTÖ
Kalkkisalpietaria käytetään typpi- ja kalsiumlannoitteeksi kasvihuoneviljelyssä kaikille kasveille eri kasvualustoilla - myös vesiviljelyssä - sekä avomaalla kastelu- ja lehtilannoitteeksi, mutta myös pintalannoitteena raemuodossa. Sen käytöllä voidaan ehkäistä jo ennakolta kalsiumin puutosoireita - esim. tomaatilla latvamätää ja salaatilla lehdenreunapoltetta.

Kalsium vaikuttaa mansikoiden kiinteyteen ( solurakenne vahvistuu ) ja C-vitamiinipitoisuuteen. On myös tärkeää, että kasveille annetaan tihku,- kastelu- tai lehtilannoitteena hivenaineita , koska esim. boori huuhtoutuu pois helposti. Sitäpaitsi boori ja molybdeeni vaikuttavat sokerin ja C-vitamiinin muodostumiseen mansikassa.

KÄYTTÖOHJE
Kasvihuoneviljelyssä käyttöliuoksen väkevyys:
0,01 - 0,15% (0,1-1,5kg/1000l vettä)

Kastelulannoitus (tihkukastelu) avomaalla:
0,05- 0,15% (0,5-1,5kg/1000l vettä )

Lehtilannoitus avomaalla puutarhakasveille:
0,5 - 1,0% (0,5-1,0kg/100l vettä )
- kalsiumpuutoksiin myös perunalle

Suosittelemme kokeita pienessä mittakaavassa ennen käyttöä uusissa olosuhteissa ja uusille kasveille. Aurinkoisina ja kuumina päivinä lehtilannoitus tulee suorittaa joko ilta- tai yöaikaan polttovioitusten välttämiseksi. Paras tulos saavutetaan, jos tuotetta käytetään yhdessä kiinnitysaineen kanssa. Lehtilannoitus uusitaan tarvittaessa 1-2 viikon välein.

Pakkaus: 25 kg/1200 kg
Maahantuonti/Myynti: Nutriforte Oy, Järvenpää, FINLAND